ABC-VHR

SKU
VHR

ANVÄNDNING
Cirkulär avlufts-/uteluftshuv för komfortventilation och industri. Används som avslut på cirkulära kanaler.


Gå till ABC-ELECTIO produktval här >

Utförande

UTFÖRANDE
ABC-VHR är utförd i aluzink. Storlek 125-630. Muffmått i spirostandard.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

Material

Aluzink
Rostfritt 
Syrafast

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QMB.2/QMF.2

Avlufts/Uteluftshuv ABC-VHR av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 400. Utförd i aluzink i korrosivitetsklass C4.
Kulör enligt arkitekts anvisning.

 

© 2022 ABC Ventilationsprodukter AB