ABC-TGLD

SKU
TGLD

ANVÄNDNING
Ljuddämpande takgenomföring ABC-TGLD avsedd att användas i kombination med takhuvar där krav på låg ljudnivå föreligger mot omgivande miljö.

Utförande

UTFÖRANDE
Brandteknisk klass i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standard längd är 800 mm. Kan även beställas i längderna 1000, 1150, 1400 och 1600. Fästvinklar för montage medföljer. Invändigt ytskikt av typgodkänd syntetisk väv. ABC-TGLD är försedd med demonterbara ljudbafflar utförda av typgodkänd ljudisolering av mineralull.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

Storlek

Material

Förzinkat
Aluzink 
Rostfritt
Syrafast

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA QLF.2 Ljuddämpande takgenomföring
ABC-TGLD av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 1000 utförd i förzinkat. Korrosivitetsklass C3. Längd 800.
Brandteknisk isolering motsvarande EI 30.
Invändigt ytskikt av typgodkänd syntetisk väv.

© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB