ABC-BP

SKU
BP

ANVÄNDNING
Bottenplatta till takgenomföring TG för anslutning av cirkulär takhuv.

© 2022 ABC Ventilationsprodukter AB