ABC-TG

SKU
TG

ANVÄNDNING
Takgenomföring ABC-TG avsedd att underlätta montage av takhuvar och takfläktar.


Gå till ABC-ELECTIO produktval här >

Utförande

UTFÖRANDE
Brandteknisk klass i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standard längd är 800 mm. Kan beställas i längderna 1000, 1150, 1400 och 1600.
Fästvinklar för montage medföljer. Invändigt ytskikt av typgodkänd syntetisk väv.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

Material

Förzinkat
Aluzink 
Rostfritt
Syrafast

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QLF.2
Takgenomföring ABC-TG av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 1000 utförd i förzinkat.
Korrosivitetsklass C3. Längd 800.
Brandteknisk isolering motsvarande EI30.
Invändigt ytskikt av typgodkänd syntetisk väv.

© 2022 ABC Ventilationsprodukter AB