Ovalt spjällblad

ABC-VAV

SKU
VAV
ANVÄNDNING
ABC-VAV är ett variabel / konstantflödesdon. Produkten justerar luftflödet utifrån belastningen i rummet. Luftflödet regleras linjärt mellan min och max efter en 0-10 V signal. Önskat min/max luftflöde programmeras i fabriken, eller läggs in med ett verktyg från Belimo, ZTH-VAV eller med PC Tool. ABC-VAV kan också användas för att växla mellan min/max. Den kan även användas med olika typer av sensorer / regulatorer, timers eller liknande.

Utförande
ABC-VAV kan även användas som ett konstantflödesdon (CAV). Enheten är då programmerad med minsta luftmängd som önskas och kopplas till driftspänning 24 V (ingen Rumsgivare). Vid lågt kanaltryck öppnas spjället och vid högt kanaltryck stryper spjället för att reglera till ett konstant önskat luftflöde.

UTFÖRANDE
Spjällen finns i spirodimensioner från Ø100 till Ø630, både i oisolerat och isolerat utförande. Modbus är tillval. Finns även i rektangulärt utförande.

© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB