PIR-TFT-550-B

SKU
40028-0000009

ANVÄNDNING
PIR-TFT-550-B rörelsedetektor är en mycket pålitlig detektor av dubbelelementtyp. Detektorn är elegant kapslad i en vit kåpa. Linsen har ett tätt täckningsområde i 110° vinkel för att säkert detektera en ständig närvaro. Med beslag MB-99 kan detektorn monteras i tak eller på vägg. Fördröjningstiderna kan inställas med byglar.

Utförande

TEMPERATURVAKT
På PIR-TFT-550-B finns möjlighet att ställa in hög/låg temperaturbegränsning. Blir rumstemperaturen högre eller lägre än inställt värde aktiveras larmreläet. För att inaktivera temperaturvakten: ta bort temperaturbygeln/byglarna.

Dokumentation
© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB