ZTH-EU BELIMO

SKU
70510-0000022

ANVÄNDNING
ZTH-VAV används för inställning av min/max flöden på ställdon

Utförande

- Aktuellt luftflöde / tryck
- Börvärde luftflöde / tryck
- Aktuellt differenstryck över mätfläns
- Spjällets mekaniska läge
- Möjlighet att bl.a. ändra q min l/s / q max l/s

© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB