T-SENSE-VAV-D

SKU
40028-0000028

ANVÄNDNING
Koldioxid, temperatur och RH-regulator

Utförande

FUNKTION
T-SENSE-VAV-D är en avancerad och mångsidig 3-i-1 styrning med pekskärm i färg. T-SENSE-VAV-D mäter CO2 koncentration, temperatur och relativ fuktighet i omgivningsluften. Den har en växlande reläutgång samt tre separata 0-10V utgångar, varav en är förprogrammerad som kombinerad utgång för CO2, temperatur och luftfuktighet. Denna kombinerade 0-10V utgången har tre separata p-band (ställbara via pekskärm) för CO2 (600-900ppm), temperatur (22-23°C) och luftfuktighet (75-85% RH). Även reläutgången kan konfigureras på motsvarande sätt. Via pekskärmen kan funktionen konfigureras, PIN-kodskyddad. T-SENSE-VAV-D har även kommunikation via Modbus eller Bacnet. För T-SENSE-VAV, som saknar display, sker konfigureringar och inställningar via PC.

© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB