Centralenhet KSUA

SKU
KSUA

Användning
KSUA är en styr och övervakningsenhet avsedd att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar på ett flexibelt sätt.
Modbus RTU standard. Modbus TCP/IP är option.

Behöver du hjälp med val av styrenheter?

Utförande

• Masterenhet
• 32 slavenheter för upp till 128 spjäll
• 64 detektorzons indelningar
• 32 digitala larmsignaler via KSUC
• 2 fläktförreglingar
• Ingång för centralt brandlarm & nattstängning
• 8 tidkanaler för nattstängning (via Modbus)
• Modbus RTU (TCP som option) till överordnat system

© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB