KSUR

SKU
50020-0000010

KSUR är en styr- och övervakningsenhet för ventilationstekniskt brandskydd, avsedd för styrning av brandspjäll med reglerande funktion 0-10V. Enheten övervakar regelbundet spjällets ändlägen.

Utförande

Enheten kan användas helt fristående eller som slavenhet i nätverk med masterenheten SUSA eller KSUA.

  • 2 reglerande brandspjäll i 2 spjällgrupper
  • 1 rökdetektorslinga (max 5 per slinga)
  • 48 h intervall för spjälltest
  • Ingång för externt brandlarm alternativt nattdrift
  • A- och B-larmsrelä (brand-/summalarm)
  • Inbyggd transformator 230/24 VAC
Dokumentation
© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB