Centralenhet SUSA

SKU
50035-0000000

ANVÄNDNING
SUSA är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/brandgasspjäll och fläktar på ett flexibelt sätt. SUSA är uppbyggd runt en modern kraftfull mikroprocessor för att klara alla de krav som ställs i en fastighetsinstallation.

Behöver du hjälp med val av styrenheter?

Utförande

•  Fristående eller masterenhet
•  4 spjäll i 2 grupper (fristående)
•  Upp till 516 spjäll via slavenheter
•  2 analoga rökdetektoringångar
•  2 larmreläutgångar (A & B)
•  2 fläktförreglingar
•  Ingång för centralt brandlarm & nattstängning
•  Modbus RTU till överordnat system

© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB