AP01 Larmpanel

SKU
AP01 Larmpanel

* För publik placering
* AP01 ansluts mot masterenheten SUSA
* 516 spjäll övervakas i 256 grupper samt 130 detektorgrupper
* Akustiskt larm 50dB(A) med trycknapp för att tysta larmet
* 1 Röd larmindikering (A & B -larm)
* 1 Grön driftindikering (strömsatt)

© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB