KSUG

SKU
50025-0000001

ANVÄNDNING
KSUG är en styr och övervakningsenhet avsedd för rökkontrollspjäll.

Behöver du hjälp med val av styrenheter?

Utförande

KSUG kan anslutas via ett nätverk till KSUA men kan också användas helt fristående. 2 spjäll och 2 rökdetektoranslutningar finns. Dessa kan grupperas i 1 eller 2 brandzoner. Varje spjäll och detektor är individuellt övervakningsbar. Till KSUG kan anslutas ventilationsaggregat för förregling. KSUG har ingång för externt brandlarm och nattdrift. 

© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB