ABC-USZ

SKU
USZ

ANVÄNDNING
Klassisk uteluftshuv med galler i luftintag, avsedd för komfort och industriventilation. Gallertyp YGIG.
För material, färger och storlekar som inte finns valbara, kontakta försäljningen.

Utförande

ABC-USZ tillverkas vanligen i ABC Garantiplåt med 25 års färgbeläggningsgaranti för korrosivitetsklass C4. Den patenterade färgbeläggningen ABC Garantiplåt är rapsoljebaserad samt testad enligt EN 13523-1:2009 och följer byggplåtens standardkulörer. Huven är försedd med demonterbara vattenavskiljande lamellinsatser och smådjurssäkert trådnätsgaller. Lyftöglor är standard från och med storlek 800.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år.
Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

Material
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA QMB.2 Uteluftshuv ABC-USZ av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 800. Utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4.
Kulör enligt kulörkarta eller arkitekts anvisning.

© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB