ABC-TGC

SKU
TGC

ANVÄNDNING
Takgenomföring avsedd för kombihuvar och dubbelhuvar.

Utförande

UTFÖRANDE
ABC-TGC i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standard längd är 800 mm. Kan beställas i längderna 1000, 1150, 1400 och 1600. Fästvinklar för montage medföljer. Invändigt ytskikt av typgodkänd syntetisk väv.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år.Material

Förzinkat
Aluzink
Rostfritt
Syrafast

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QLF.2
Takgenomföring ABC-TGC av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 300 utförd i förzinkat.
Korrosivitetsklass C3. Brandteknisk isolering
motsvarande EI 30. Invändigt ytskikt av
typgodkänd syntetisk väv. Längd 1000 mm.

© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB