ABC-BANSD

SKU
ABC-BANSD

ANVÄNDNING
Rektangulär bottenanslutning för takgenomföringar tillhörande dubbelhuvar (ej kombihuvar).

Material

Förzinkat

© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB