ABC-BSC

SKU
BSC

ANVÄNDNING
Backspjäll för montering i takgenomföring. BSC används till kombitakgenomföring TGC.

Utförande

UTFÖRANDE
Tillverkas i förzinkat

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
Backspjäll ABC-BSC av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Utförd i förzinkat. Korrosivitetsklass C3 enligt BSK 07. Storlek 200x200.

Material

Förzinkat

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
Backspjäll ABC-BS av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Utförd i förzinkat. Korrosivitetsklass C3 enligt BSK 07.
Storlek 200x200.

© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB