ABC-GHVG

SKU
GHVG

ANVÄNDNING
Traditionell uteluftshuv med galler i intagsöppning för komfortventilation.


Gå till ABC-ELECTIO produktval här >

Utförande

Gallertyp ABC-YGWA. Ram utförd i aluzink och lameller i aluminium.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.Material

Aluzink
Aluminium
Rostfritt 
Syrafast

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QMB.2

Uteluftshuv ABC-GHVG av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 800-400. Ram utförd i aluzink och
lameller i aluminium. Lackeras i kulör enl
kulörkarta eller enl arkitekts anvisning.

© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB