ABC-GHIG

SKU
GHIG

ANVÄNDNING
Traditionell uteluftshuv med galler i intagsöppning för komfortventilation.Gallertyp ABC-YGIG.
För material, färger och storlekar som inte finns valbara, kontakta försäljningen.


Gå till ABC-ELECTIO produktval här >

Utförande

ABC-GHIG tillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningsgaranti för korrosivitetsklass C4. Den patenterade färgbeläggningen ABC Garantiplåt är rapsoljebaserad samt testad enligt EN 13523-1:2009 och följer byggplåtens standardkulörer.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

Material
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QMB.2

Uteluftshuv ABC-GHIG av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 800-400. Utförd i abc Garantiplåt i
korrosivitetsklass C4.
Kulör enligt kulörkarta eller arkitekts anvisning.

© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB