ABC-GHA

SKU
GHA

ANVÄNDNING
Avluftshuv med galler i avluftsöppningar.
För bostäder, komfortventilation/imkanal.
Gallertyp YG som standard. Öppningsbar.

För material, färger och storlekar som inte finns valbara, kontakta försäljningen.

Utförande

UTFÖRANDE
ABC-GHA tillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningsgaranti för korrosivitetsklass C4. Den patenterade färgbeläggningen ABC Garantiplåt är rapsoljebaserad samt testad enligt EN 13523-1:2009 och följer byggplåtens standardkulörer. Avlufts/Uteluftdelen är skyddad under huvens takkåpa och försedd med ett smådjurssäkert stansat nät. Huvens överdel är försedd med mellanvägg och smådjurssäkert nät i öppningarna. Rensbart utförande.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år.
Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

Material
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA QMF.2 Avluftshuv ABC-GHA2 av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 160. 400x800.
Utförd i abc garantiplåt i korrosivitetsklass C4. Kulör svart.

© 2022 ABC Ventilationsprodukter AB