ABC-GHA

SKU
GHA

ANVÄNDNING
Avlufts-/uteluftshuv med galler i avluftsöppningar.
För bostäder, komfortventilation/imkanal.
Gallertyp YG som standard. Öppningsbar.

För material, färger och storlekar som inte finns valbara, kontakta försäljningen.

Utförande

UTFÖRANDE
ABC-GHA tillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningsgaranti för korrosivitetsklass C4. Den patenterade färgbeläggningen ABC Garantiplåt är rapsoljebaserad samt testad enligt EN 13523-1:2009 och följer byggplåtens standardkulörer. Avlufts/Uteluftdelen är skyddad under huvens takkåpa och försedd med ett smådjurssäkert stansat nät. Huvens överdel är försedd med mellanvägg och smådjurssäkert nät i öppningarna. Rensbart utförande.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år.
Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

Material
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA QMF.2  Avlufts-/uteluftshuv ABC-GHA2 av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 160. 400x800.
Utförd i abc garantiplåt i korrosivitetsklass C4. Kulör svart.

© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB