ABC-TGTH2

SKU
TGTH2
ANVÄNDNING
Takgenomföring av modellen ABC-TGTH, med 2 anslutningar för spiro Ø125 och 160 inkl. rör till huv.

Utförande
UTFÖRANDE
ABC-TGTH 2 tillverkas i förzinkat och invändigt klädd med isolering i motsvarande brandteknisk klass EI 30. Isoleringen har ett ytskikt av typgodkänd syntetisk väv. Takgenomföringen är utrustad med 2 anslutningar för spiroanslutning samt innehållande rör för förbindelse med huven. Fästvinklar för montage medföljer. Invändigt ytskikt av typgodkänd syntetisk väv. Standard längd är 800.Material

Förzinkat
Aluzink
Rostfritt
Syrafast

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA QLF.2 Takgenomföring ABC-TGTH 2x160
av ABC Ventilationsprodukter fabrikat. Utförd i förzinkat.
Korrosivitetsklass C3. Längd 800.
Brandteknisk isolering i motsvarande EI30.
Invändigt ytskikt av typgodkänd syntetisk väv.

© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB