ABC-TGTH1

SKU
TGTH1
ANVÄNDNING
Takgenomföring av modellen ABC-TGTH, med 1 anslutning för spiro Ø125 och 160 inkl. rör till huv.

Utförande
UTFÖRANDE
ABC-TGTH 1 tillverkas i förzinkat och invändigt klädd med isolering i motsvarande brandteknisk klass EI 30. Isoleringen har ett ytskikt av typgodkänd syntetisk väv. Takgenomföringen är utrustad med 1 anslutning för spiroanslutning samt innehållande rör för förbindelse med huven. Fästvinklar för montage medföljer. Invändigt ytskikt av typgodkänd syntetisk väv. Standard längd är 800.Material

Förzinkat
Aluzink
Rostfritt
Syrafast

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA QLF.2 Takgenomföring ABC-TGTH 1x160 av
ABC Ventilationsprodukter fabrikat.
Utförd i förzinkat. Korrosivitetsklass C3. Längd 800.
Brandteknisk isolering motsvarande EI30.
Invändigt ytskikt av typgodkänd syntetisk väv.

© 2022 ABC Ventilationsprodukter AB