ABC-GH

SKU
GH

ANVÄNDNING
Traditionell avlufts-/uteluftshuv, med galler i intag/avlufts-öppningar, för komfortventilation. Gallertyp YG som standard. Öppningsbar.
För material, färger och storlekar som inte finns valbara, kontakta försäljningen.


Gå till ABC-ELECTIO produktval här >

Utförande

ABC-GH tillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningsgaranti för korrosivitetsklass C4. Den patenterade färgbeläggningen ABC Garantiplåt är rapsoljebaserad samt testad enligt EN 13523-1:2009 och följer byggplåtens standardkulörer. Huven utföres med demonterbara vattenavskiljande lamellinsatser med smådjurssäkert trådnätsgaller.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år.
Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.Material
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QMB.2/QMF.2

Avlufts-/uteluftshuv ABC-GH av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 800-200. Utförd i abc Garantiplåt i
korrosivitetsklass C4.
Kulör enligt kulörkarta eller arkitekts anvisning.

© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB