ABC-ALZ

SKU
ALZ

ANVÄNDNING
Avluftshuv med avluftsriktning uppåt, för komfortventilation.
För material, färger och storlekar som inte finns valbara, kontakta försäljningen.

Utförande

ABC-ALZ tillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningsgaranti för korrosivitetsklass C4. Den patenterade färgbeläggningen ABC Garantiplåt är rapsoljebaserad samt testad enligt EN 13523-1:2009 och följer byggplåtens standardkulörer.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

Material
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QMF.2

Avluftshuv ABC-ALZ av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 800. Utförd i abc Garantiplåt i
korrosivitetsklass C4.
Kulör enligt kulörkarta eller arkitekts anvisning.

 

© 2021 ABC Ventilationsprodukter AB