ABC-VRE

SKU
ABC-VRE
  • Rökkontrollspjäll i brandklass E600 60/120 S 500 AA Single
  • E600 S ger ett motstånd för brandgaser (max 600°C) i 60/120 minuter och har ingen termisk integritet.
  • Single klass - Betjänar en brandcell med evakuering (600°C)
  • AA klass - Försättas i säkerhetsläge inom 1 minut vid brand
  • Option för 0-10 V komfortreglering
  • CE godkänt enligt produktstandard EN 12101-8
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QJC.4

CE-märkt rökkontrollspjäll ABC-VRE
enligt EN 12101-8 av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Brandteknisk klass: E600 60/120 (ved hod i o) S500 C10000 AA single
1 Rökkontrollspjäll VRE storlek Ø200-24V.
Styrutrustning kan fås på begäran.

Tillbehör
© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB