ABC-PROTECT 60

SKU
PROTECT60

ANVÄNDNING
Protect 60 är ett självverkande brandspjäll med backströmmningsskydd. Protect 60 förhindrar spridning av brandgaser i ventilationssystem av FT(X) i byggnader som projekterats med skyddsanordning för fläktar i drift vid brand.

Utförande

FUNKTION
Protect 60 med dubbel säkerhet – Är helt självverkande och stänger vid uteblivet normalflöde (eller brandtryck) i kanal och 72grader. Vid brandutveckling i en brandcell ökar brandtrycket i rummet. När brandtrycket i rummet är lika med eller överstiger trycket i kanalen stänger backströmningsskyddet. Med en temperaturökningen som överstiger 72°C stänger även brandspjället. Brandspjället är utrustat med grafittätningar som expanderar vid temperaturstegring vilket gör Protect 60 gastätt även för heta gaser. Stängningstid från utlöst temperatursensor är < 1 sekund för brandspjället. Unik konstruktion som gör att backströmningsskyddet stänger vid 0-tryck i kanalen och förstärker brandskyddet. Detta då Protect 60 inte kräver mottryck för att stänga om till exempel fläktar står stilla vid strömavbrott eller service av aggregat.

UTFÖRANDE
ABC Protect 60 finns i fyra utföranden och är avsedd för installation i ventilationskanal eller fördelning/ samlingslåda. Montering kan ske både vertikalt och horisontellt, med eller utan inspektionslucka för kanal eller väggmontage. Kanalhus med inmonterade backströmningsskydd och brandspjäll. Utfört i förzinkad stålplåt/ Promatec.

Material

Förzinkat

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

QJC.3 Självverkande backspjäll

Backströmningsskydd med brandspjäll
för montering i kanalsystem.
Brandteknisk klass brandspjäll EI60S
ABC-PROTECT 60-1, Kanalmontage
med inspektionslucka.
Storlek: 125

© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB