ABC-IRIS

SKU
IRIS

ANVÄNDNING
Irisspjäll används vid injustering av luftflöden där det finns krav på låg ljudnivå och kort bygglängd.

Utförande

UTFÖRANDE
Tillverkas i förzinkat. Mätnippel ingår.

HÖLJESTÄTHET
EN 1751 KLASS C

Material

Förzinkat

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QJB.41
Irisspjäll ABC-IRIS av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Utförd i förzinkat. Korrosivitetsklass C3 enligt BSK 07.
Storlek: 400.

© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB