ABC-MARKAGE MB

SKU
ABC-MARKAGE MB

ABC-MARKAGE MB är ett rektangulärt Single- och Multi-MA-spjäll för rökkontroll för installation i vägg eller eldfast kanal.  Brandmotstånd 90 eller 120 minuter, beroende på användning och installation. Spjället finns i stort antal dimensioner.

Användning av rökkontrollspjäll / brandgaskontrollspjäll i höga hus kan vara en förutsättning för att skapa luftomsättning enligt SS EN 12101-6 genom dörr mellan trapphus och hisslobby beroende på val av systemlösning. Normalt stängt, och upprätthåller då brandteknisk klass EI 120 S. Öppnar endast på det brinnande våningsplanet och evakuerar brandgaser ut i schaktet. Får ej inneha temperatursäkring eller stänga vid strömbortfall.

Utförande

ABC-MARKAGE MB har klassificeringarna MA och HOT400/30 vilket säkerställer att vid en brand kan spjällbladen byta läge under de första 30 minuterna. På det här sättet kan rökkontrollen justeras under eller efter en brand. Rökluckor och spjäll är lämpliga för att ventilera skyddade vestibuler och naturlig eller mekanisk avluftning av schakt. De öppnar för att evakuera rök i nödsituationer samtidigt som brandbeständigheten upprätthålls i viloläget.

  • Överensstämmer enligt EN 12101-8
  • Klarar öppning/stängning under 30 min inledande brand
  • Testad att klara upp till 1200 C° i öppet läge 
  • Flerbladsspjäll, ger ett kort byggmått för att få plats med installationen i vägg  (hissväggar).
  • Testat för nära montage mellan spjäll
  • Testad enligt SS-EN 1366-10 och EN 1366-2  
  • Lämplig för installation i betongvägg och eldfasta kanaler
  • PG30 - Standardanslutning på mekanismsidan
  • PS - Utan flänskant, standardanslutning för schaktsidan (motsatt sida av mekanismen)

TILLVAL
PPT - Galvaniserat skyddsgaller, kan användas på mekanismsidan istället för PG30 anslutning.

© 2022 ABC Ventilationsprodukter AB