ABC-KFS

SKU
KFS

ANVÄNDNING
ABC-KFS är ett kanalfilterskåp för pås och kompaktfilter. ABC-KFS tillverkas vanligen i förzinkat. Korrosivitetsklass C3. Finns som standard i två längder, 550 mm för korta påsfilter och 750 mm för långa påsfilter samt kompaktfilter med 25 mm ram. 

För storlekar som inte finns valbara, kontakta försäljningen.

Utförande

UTFÖRANDE
ABC-KFS levereras i oisolerat enkelväggsutförande med en servicelucka som är dubbelmantlad och värme/kondensisolerad som standard. Serviceluckan är högerhängd som standard med sprintgångjärn och låses med ABC-JH lås. Tryckmätningsnipplar ingår. I standardutförande tillverkas ABC KFS med 20 mm PG-anslutning för kanalmontage, alternativt utförande med 40 mm fläns mot pristillägg.
ABC KFS är som standard utrustad med ABC-EXL.excenterlåsning för kompakt och påsfilter med 25 mm ram. ABC-EXL ger en effektiv tätning mellan filterram och filterhus som minimerar läckflödet över filtret. Avsett användningsområde är för filter upp t.o.m. F7 enligt VVS AMA QGB/1.

Material

Förzinkat
Aluzink
Rostfritt
Syrafast

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
Kanalfilterskåp ABC-KFS av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 600x600/550, utförd i förzinkat.
Korrosivitetsklass C3. PG-anslutning.

© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB