ABC-Manometer

SKU
MANOMETER
ANVÄNDNING
Manometer för att indikera filterbyte. Mäter tryckfall över filter.

© 2020 ABC Ventilationsprodukter AB