ABC-CU4

SKU
ABC-CU4

ANVÄNDNING
Brand/brandgasspjäll CU4 svarar mot brandklass upp till EI 240 S enligt EN1366-2 (500Pa). Levereras med förzinkad gejdanslutning PG20 som standard. Säkerhetsställdon Belimo eller ONE. Spjällen är utförda för höljestäthetsklass B. Täthetsklass C kan fås på begäran. 

Brand/Brandgasspjäll installeras i ventilationskanaler som genombryter väggar och bjälklag för att stoppa spridning av brand. Deras funktion är att säkerställa brandmotståndet på väggar för att förhindra brand/brandgasspridning.

Ladda ner brandspjäll dimensioneringsprogram >>

Material

Förzinkat

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA QJC.2 CE-märkt motorstyrt brandspjäll CU4 av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Brandteknisk klass: EI 240 S. 
Tryckklass: C Komplett med styrutrustning.
1 Brandspjäll CU4 storlek 400x400-24V
1 Rökdetektor UNIGUARD UG3O
1 Styr och övervakningsenhet SUSA

© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB