NYHET!

ABC-CRS60

SKU
ABC-CRS60

ANVÄNDNING

ABC-CRS60 är ett CE-märkt cirkulärt brand/brandgasspjäll i kompakt design med tunt spjällblad.
CRS 60 levereras som standard med ONE ställdon som ger ett unikt brandskydd då den även stänger på temperatur utan att vara strömsatt vilket ger ett förstärkt skydd under t.ex. byggskedet. 

Utförande

Brand/brandgasspjäll installeras i ventilationskanaler som genombryter väggar och bjälklag för att stoppa spridning av brand.
Deras funktion är att säkerställa brandmotståndet på väggar för att förhindra brand/brandgasspridning.

•  Enkelt och smidigt montage
•  Uppfyller brandklass EI60S
•  Låga tryckfall
•  Finns i storlek Ø100-630mm
•  Testat för nära montage
•  Låg energiförbrukning
•  Förstärkt brandskydd med ONE ställdon! 
•  Finns även med reglerande ställdon
•  Upplagt i Magicad
•  Bedömd hos Sunda Hus
•  CE & P-märkt

Material

Förzinkat

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QJC.2

CE-/P-märkt motorstyrt brandspjäll CRS60
av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Brandteknisk klass: EI 60 S. Tryckklass: C
Komplett med styrutrustning.
1 Brandspjäll CRS60 storlek 315-24V
1 Rökdetektor UNIGUARD UG3O
1 Styr och övervakningsenhet SUSA

© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB