ABC-CR60-1S

SKU
CR601S

ANVÄNDNING
Brand/brandgasspjäll CR60 1S svarar mot brandklass upp till EI 90 S enligt EN1366-2 (500Pa). CR60 1S är ett P-märkt och CE-märkt spjäll som monteras 360° roterbart utan efterlagning i ventilationskanaler som genombryter bjälklag av betong eller lättbetong samt väggar av betong, lättbetong, tegel eller gipsskivor på stålregelstomme. Med unika brandprovningar för asymmetriska schaktväggar samt nära montage till närliggande konstruktioner/spjäll. Spjällhöljet är tillverkat i förzinkad stålplåt. Säkerhetsställdon Belimo med ändlägesbrytare och fabriksmonterad temperatursäkring i spjällhuset. Spjället är utfört i höljestäthetsklass C.

Ladda ner dimensioneringsprogram för brandspjäll >>

Utförande

Spjället är tillverkat i galvaniserad stålplåt. Spjällbladet och kragen är tillverkat i eldfast material. Säkerhetsställdon Belimo. Standardfunktioner för ställdon: Möjlighet till manuell styrning, integrerade lägesbrytare och motorstyrd återställning.

Brandteknisk klass:
EI 60 S till EI 90 S

LUFTTÄTHET SPJÄLLHUS
Spjället är utfört i höljestäthetsklass C.

Material

Förzinkat

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA QJC.2
CE-märkt motorstyrt brandspjäll CR60 1S av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Brandteknisk klass: EI 60 S.
Tryckklass: C Komplett med styrutrustning.
1 Brandspjäll CR60 storlek 315-24V
1 Rökdetektor UNIGUARD UG3O
1 Styr och övervakningsenhet SUSA

© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB