ABC-CR120

SKU
CR120
  • CR120 är brand-/brandgasspjäll i brandklass EI60S till EI120S med cirkulär anslutning Ø100-315mm
  • EI60S – EI120S ger ett motstånd för brand och rökgaser i 60 till 120 minuter beroende på montage med en förhöjd täthet (S) mot kalla brandgaser, se prestandadeklaration DoP
  • Höljet är tillverkat av galvaniserat stål och har täthetsklass C enligt SS-EN 1751
  • P-märkt och CE godkänt enligt produktstandard SS-EN 15650
  • Kan styras med Swegons produkter för styr- och övervakning
    Ladda ner brandspjäll dimensioneringsprogram >>
Material

Förzinkat

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA QJC.2 CE-märkt motorstyrt brandspjäll ABC-CR120 av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Brandteknisk klass: EI 120 S.
Tryckklass: C Komplett med styrutrustning.
1 Brandspjäll CR120 storlek 400-24V
1 Rökdetektor UNIGUARD UG3O
1 Styr och övervakningsenhet SUSA

© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB