ABC-CHZ

SKU
CHZ

ANVÄNDNING
Kombihuv med avluftsriktning uppåt, för komfortventilation.
Förbättrad modell med lägre tryckfall.
För material, färger och storlekar som inte finns valbara, kontakta försäljningen.

Utförande

ABC-CHZ prelackproduceras i abc-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningsgaranti för korrosivitetsklass C4. abc-Garantiplåt finns i 12 kulörer som följer byggplåtens standardkulörer. ABC-CHZB har ett tryckavlastningsspjäll som öppnas vid större luftflöde och samtidigt sjunker totaltryckfallet i huven.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

Material
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QMB.2/QMF.2

Avluftshuv/Uteluftshuv ABC-CHZ av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 800. Utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4. Kulör enligt kulörkarta eller arkitekts anvisning.

© 2020 ABC Ventilationsprodukter AB