ABC-CHZ

SKU
CHZ

ANVÄNDNING
Kombihuv med avluftsriktning uppåt, för komfortventilation.
Förbättrad modell med lägre tryckfall.

Utförande

UTFÖRANDE
ABC-CHZ prelackproduceras i abc-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningsgaranti för korrosivitetsklass C4. abc-Garantiplåt finns i 12 kulörer som följer byggplåtens standardkulörer.I standardversionen är innerkonan är fast utan rörliga delar som säkerställer regnskyddet när fläkten är avstängd. ABC-CHZB har ett tryckavlastningsspjäll som öppnas vid större luftflöde och samtidigt sjunker totaltryckfallet i huven.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

Diagram

Storlek

Måttabell CHZ / CHZ-B

 

Material
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QMB.2/QMF.2

Avluftshuv/Uteluftshuv ABC-CHZ av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 800. Utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4. Kulör enligt kulörkarta eller arkitekts anvisning.

© 2019 ABC Ventilationsprodukter AB