ABC-Avantage MP

SKU
AVANTAGE
  • Rökkontrollucka i brandklass EI 60 S 1500 AA Multi
  • Alternativt utförande i brandklass EI 120 S 1500 AA Multi
  • Brandmotstånd för brand och rökgaser i 60 alternativt 120 minuter
  • Multi klass - Kan betjäna flertalet brandceller med evakuering (1200°C)
  • AA klass - Försättas i säkerhetsläge inom 1 minut vid brand
  • Motoriserad öppning/stängning med ändlägesbrytare
  • CE godkänt enligt produktstandard EN 12101-8
© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB