NFA FJÄDER

SKU
40029-0000200

ANVÄNDNING
Ställdon med fjäderretur. 230/24 V.

© 2020 ABC Ventilationsprodukter AB