Information gällande GDPR

GDPR ersätter Personuppgiftslagen. Den nya lagen syftar till att skydda individen och reglera hur företag får hantera personuppgifter. För oss är det viktigt att våra kunder känner förtroende och trygghet med hur vi hanterar personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

ABC Ventilationsprodukter AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på vårt företag och på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kundservice på vår hemsida. ABC Ventilationsprodukter AB samlar inte in information om besökare på vår hemsida. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Beställningar av produkter samt anmälningar till prenumerationer, utbildningar och event

  • Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med beställningar av produkter sparas så länge som du är kund hos oss.
  • Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.
  • Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och event sparas bara så länge som det krävs för administrationen.

Rätt att begära information

Vill du veta om ABC Ventilationsprodukter AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos ABC Ventilationsprodukter AB och att få uppgifter rättade. Observera att ABC Ventilationsprodukter AB enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för företagets verksamhet, kundregister. Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot ABC Ventilationsprodukter AB:s behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring.

© 2022 ABC Ventilationsprodukter AB