ABC-ZIGMA RLZ

SKU
ABC-ZIGMA RLZ

Används som rens- och inspektionslucka för rektangulära kanaler.

Utförande

ABC-ZIGMa RLZ består av en ram och en lucka med längsgående handtag. För brandisolerade luckor är ramen utförd med stos. ABC-ZIGMa RLZ
finns både som oisolerad och isolerad. Isolering kan fås i brandteknisk klass EI60.

Material
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QLE
Rens/Inspektionslucka ABC-ZIGMa RLZ av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 500x400 FZ standardutförande.
Brandteknisk isolering EI-60.

Dokumentation
© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB