ABC-ZIGMA - ÖGRK Dimensionsförändring

SKU
ZIGMA-DIMFORANDRING

ANVÄNDNING
Dimensionsförändring för kanalsystem.

Ladda ner typgodkännande

Utförande

UTFÖRANDE
Plåten är rillad. Kanalerna stagas
utvändigt när största sidan är
> 900 mm med hattprofiler.

MATERIAL
Förzinkat

TÄTHETSKLASS
Klass C


Material
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
1 st ABC-Zigma ÖGRK Dimensionsförändring
utförande 1. 500×200-300×200 L=300 pg-pg
av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.

© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB