A-klass!

ABC-YGWPA

SKU
YGWPA

A-KLASS
Den europeiska standarden EN 13030 specificerar en metod för mätning av vattenavskiljning och prestanda för galler med hjälp av simulerande regn och vindtryck. Testresultatet delas upp i A, B, C klass där A-klass står för högsta klass.

ANVÄNDNING
ABC-YGWPA används som luftintag vid vindutsatta lägen där det är krav på att regnvatten inte tillåts komma in i ventilationssystemet.


Gå till ABC-ELECTIO produktval här >       

Utförande

ABC YGWPA är ett flerstegs luftintag med horisontella lameller i första steget och en effektiv regnavskiljare i steg 2.

Material
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA QMB.1 ABC-YGWPA av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
A-klass enligt EN13030. Utförande i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4.
Storlek 800X800. 

© 2021 ABC Ventilationsprodukter AB