A-klass

ABC-YGVZA

SKU
YGVZA

A-KLASS
Den europeiska standarden EN 13030 specificerar en metod för mätning av vattenavskiljning och prestanda för galler med hjälp av simulerande regn och vindtryck. Testresultatet delas upp i A, B, C klass där A-klass står för högsta klass.

ANVÄNDNING
ABC YGVZA används som luftintag vid vindutsatta lägen där det är krav på att regnvatten inte tillåts komma in i ventilationssystemet.


Gå till ABC-ELECTIO produktval här >       

Utförande

UTFÖRANDE
ABC YGVZA är ett enstegs luftintag med vertikala lameller. De stående lamellerna fångar effektivt upp regnvatten och aerosoler.

Material
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QMB.1

Ytterväggsgaller ABC-YGVZA av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. A-klass enligt EN13030.
Storlek 800X800, utförd i abc Garantiplåt i
korrosivitetsklass C4.
Kulör Tegelröd-Garantiplåt.

© 2022 ABC Ventilationsprodukter AB