A-klass

ABC-YGVZA

SKU
YGVZA
A-KLASS
Den europeiska standarden EN 13030 specificerar en metod för mätning av vattenavskiljning och prestanda för galler med hjälp av simulerande regn och vindtryck. Testresultatet delas upp i A, B, C klass där A-klass står för högsta klass.

ANVÄNDNING
ABC YGVZA används som luftintag vid vindutsatta lägen där det är krav på att regnvatten inte tillåts komma in i ventilationssystemet.
Utförande
UTFÖRANDE
ABC YGVZA är ett enstegs luftintag med vertikala lameller. De stående lamellerna fångar effektivt upp regnvatten och aerosoler.

Diagram

Storlek

STORLEK Finns i storlekarna från 200x200 - 2000x2000 mm i steg om 100 mm. BxH kan kombineras valfritt. Vid större storlekar delas gallret i sektioner.

Material
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QMB.1

Ytterväggsgaller ABC-YGVZA av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. A-klass enligt EN13030.
Storlek 800X800, utförd i abc Garantiplåt i
korrosivitetsklass C4.
Kulör Tegelröd-Garantiplåt.

© 2019 ABC Ventilationsprodukter AB