ABC-YGLD

SKU
YGLD

ANVÄNDNING
ABC-YGLD är ett ytterväggsgaller för avluft. Används vid krav på låga ljudnivåer vid normalt utsatta lägen.

OBS. ABC-YGLD finns även att få i ABC Garantiplåt i olika kulörer. Kontakta försäljningen för mer information. 

Utförande

UTFÖRANDE
Fästram med fasta lameller och smådjurssäkert trådnät. Lamellerna är ljudisolerade med typgodkänd mineralullsskiva som är täckt med perforerad plåt.
Tillverkas vanligen i ABC Garantiplåt. Korrosivitetsklass C4.Material
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QMF.1

Ytterväggsgaller ABC-YGLD av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 800x800.
Utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4.
Kulör Tegelröd-Garantiplåt

© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB