ABC-YG/BS Uteluft

SKU
ABC-YG/BS Uteluft

ABC-YG/BS är ett ventilationsgaller med backspjäll för att förhindra oönskat självdrag då fläkten är avstängd. Det finns två varianter, en för avluft och den andra för uteluft. Det är avsett för normalt utsatta lägen. Mycket bra vattenavskiljningsgrad enligt EN 13030.

Utförande

UTFÖRANDE
ABC-YG/BS består av en fästram med demonterbar lamellinsats och smådjurssäkert trådnät. Vanligen tillverkad i abc Garantiplåt med 15 års färgbeläggningsgaranti i korrosivitetsklass C4. Bakom finns en anslutningslåda utförd i förzinkad plåt försedd med backspjäll i aluminium för avluft eller för uteluft. ABC-YG/BS variant 1 är utförd för uteluft och variant 2 för avluft.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

Storlek

STORLEK
300x300 till 2000x2000 mm i steg om 100 mm är standardstorlekar. ABC-YG/BS kan måttanpassas utöver standard.

Material
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QMB.1/QMF.1

Ytterväggsgaller med backspjäll ABC-YG/BS av
ABC Ventilations-produkter AB fabrikat.
Storlek 500x500 mm, utförd i abc Garantiplåt i
korrosivitetsklass C4.
Kulör tegelröd-Garantiplåt.

© 2021 ABC Ventilationsprodukter AB