ABC-YGAL

SKU
YGAL

ANVÄNDNING
ABC-YGAL är ett cirkulärt ytterväggsgaller för självdrag. Används vid skyddade lägen. 
OBS. Aluminium bör inte utsättas för kontakt med kalk, puts, betong eller liknande. Bör ej heller lackeras.

Utförande

UTFÖRANDE
Formgjutet aluminiumgaller med smådjurssäkert trådnätsgaller. Storlekar är anpassade för spiro. Korrosivitetsklass C4.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

Material

Aluminium

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QMB.1/QMF.1

Ytterväggsgaller ABC-YGAL av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 160
Kulör lackerad i NCS S 4040-Y80R.

© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB