ABC-VKV

SKU
ABC-VKV

ANVÄNDNING
ABC-VKV är en väggkåpa för avluft avsedd för värmepump/imkanal som säkerställer isolering genom fasad för både kondens och brand. OBS. Isolering medföljer ej.

Utförande

ABC–VKV tillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningsgaranti för korrosivitetsklass C4. Den patenterade färgbeläggningen
ABC-Garantiplåt är rapsoljebaserad samt testad enligt EN 13523-1:2009 och följer byggplåtens standardkulörer.

Material
© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB