ABC-VHS Combi

SKU
VHSC

ANVÄNDNING
ABC-VHS Combi är en huv anpassad för bostäder och komfortventilation. Används vid behov av två kanaler. Skiljeväggen mellan kanalerna ger frihet att kombinera luftriktningarna.
För material, färger och storlekar som inte finns valbara, kontakta försäljningen.


Gå till ABC-ELECTIO produktval här >

Utförande

ABC-VHS Kombi tiillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningsgaranti för korrosivitetsklass C4. Den patenterade färgbeläggningen ABC Garantiplåt är rapsoljebaserad samt testad enligt EN 13523-1:2009 och följer byggplåtens standardkulörer. Avlufts/Uteluftdelen är skyddad under huvens takkåpa och försedd med ett smådjurssäkert trådnätsgaller. Bottendelen monteras i takets lutning. Toppen monteras i lod och är ställbar i lägen mellan 11-40°. Standard är för 2-kupiga betongpannor. Anslutning görs via 2 spirorör med muffmått. Röret är isolerat med 30 mm stenull i huven. Huven levereras komplett med underbeslag.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år.
Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

Material
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QMB.2/QMF.2

Combihuv ABC-VHS COMBI av ABC
Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 160.
Utförd i abc garantiplåt i korrosivitetsklass C4.
Kulör svart

© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB