ABC-VF

SKU
VF

ANVÄNDNING
Avluftshuv för bostäder, för komfortventilation eller imkanal. 
För material, färger och storlekar som inte finns valbara, kontakta försäljningen.                                                                                                                   

* För storlek Ø125 används Ø160 med reduktion. 


Gå till ABC-ELECTIO produktval här >

Utförande

UTFÖRANDE
ABC-VF tillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningsgaranti för korrosivitetsklass C4. Den patenterade färgbeläggningen ABC Garantiplåt är rapsoljebaserad samt testad enligt EN 13523-1:2009 och följer byggplåtens standardkulörer. Muffmått i spirostandard. Konstruerad för att ge en hög mynningshastighet med hög kastlängd. Standard är för 2-kupiga betongpannor. Monteras vinkelrät mot tak med dräneringshålet riktat nedåt. Överdelen är demonteringsbar för inspektion genom att lossa skruven i ovankant. Huven levereras komplett med underbeslag.

Tillverkas även för:
• Lertegel
• Profilplåttak

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

Material

ABC Garantiplåt
Förzinkat
Aluzink

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA QMF.2 Avluftshuv ABC-VF av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 125. Utförd i ABC Garantiplåt i korrosivitetsklass C4 med 25 års garanti på färgbeläggningen.Kulör enligt kulörkarta

© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB