ABC-VDR

SKU
VDR

ANVÄNDNING
Utelufts eller avluftsdon för väggmontage.
För material, färger och storlekar som inte finns valbara, kontakta försäljningen.


Gå till ABC-ELECTIO produktval här >

Utförande

UTFÖRANDE
Via trådnätsgaller i donets sidor tas uteluften in eller avluften evakueras.

SKÖTSEL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

Material
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QMB.2/QMF.2

Utelufts-/avluftsdon ABC-VDR av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 160,
utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4.

© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB