A-Klass

ABC-VKA

SKU
VKA

A-KLASS
Den europeiska standarden EN 13030 specificerar en metod för mätning av vattenavskiljning och prestanda för galler med hjälp av simulerande regn och vindtryck. Testresultatet delas upp i A, B, C klass där A-klass står för högsta klass.

ANVÄNDNING
ABC-VÄDERKÅPA är ett väderskydd för uteluftintag på fasader med lågt tryckfall och mycket god avskiljningsförmåga av regn och snö.


Gå till ABC-ELECTIO produktval här >

Utförande

UTFÖRANDE
Kåpan består av skärm och demonterbar nätinsats. Nätinsatsen är i standardutförande stansad med 20 mm hål och är konstruerad för maximal fri area i förhållande till nominell öppningsarea och kan förses med elavfrostning. Kåpan kan utrustas med backspjäll alternativt uteluftsspjäll för manuell eller motoriserad avstängning. ABC–VÄDERKÅPA tillverkas vanligen i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4.

Material
  • abc Garantiplåt (Se kulörkarta)
  • Förzinkat
  • Aluzink
  • Koppar
  • Aluminium
  • Titanzink
  • Zinkmagnesium
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QMB.2

ABC-VÄDERKÅPA av ABC Ventilationsprodukter
AB fabrikat.Storlek cirkulär anslutning 500 mm.
Stansad nätinsats med 20 mm hål.
Utförande i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4.
Kulör enligt Arkitekt.

© 2022 ABC Ventilationsprodukter AB